06.11.1995. – Slobodna Dalmacija – “Glasovir za Drniš”