16.08.1999. – Slobodna Dalmacija – “Za Drniš i puškom i trubom”