29.12.1964. – Slobodna Dalmacija – “Najmlađi glazbari u Dalmaciji”