09.06.1981. – Slobodna Dalmacija – “Najbolji Vodičani i Drnišani”