16.08.1999. – Slobodna Dalmacija – “U svemu vrijeme valja naći”