16.08.1999. – Slobodna Dalmacija – “Glazbari na diku drniškog kraja”