08.01.1975. – Slobodna Dalmacija – “Rasadnik dobrih muzičara”