19.05.2000. – Slobodna Dalmacija – “Drnišani prvi u Poljskoj”